AgileAdept.pl
stawka podatku scrum mastera

Jaka stawka ryczałtu dla Scrum Mastera?

Nowy Ład stał się rzeczywistością. Z pewnością każdy Scrum Master zadaje sobie pytanie: jaką formę opodatkowania przyjąć, aby na nim nie stracić. Bardzo dużo dyskutuje się o temacie ryczałtu, jakie stosować stawki i czy w ogóle ta forma jest akceptowalna dla zakresu obowiązków Scrum Mastera. W konsekwencji istnieje wiele źródeł z niekompletnymi informacjami i różnymi opiniami. Niektórymi prawdziwymi, a innymi trochę mniej… W poniższym opracowaniu spróbuję przejść przez ten temat możliwe kompleksowo i ułatwić wam decyzję jak opodatkować swoją działalność A.D. 2022.

UWAGA: Informacje zebrane w tym wpisie i wszelkie opinie, analizy
i interpretacje przedstawione w ich oparciu są tylko perspektywą autora, który sam na co dzień pełni rolę Scrum Mastera i Agile Coacha.
Nie są i nie zastępują fachowej porady doradcy podatkowego!

Spis treści:

Najczęściej temat zaczyna się od pytania jak po wprowadzeniu Nowego Ładu Scrum Master może płacić mniejszy podatek. Tutaj zaczniemy zupełnie inaczej, a kwestią stawek będziemy martwić sie na samym końcu. Dlaczego? Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, to nie będzie Ci obce stwierdzenie PKWiU. W “zasadach metodycznych PKWiU” możemy przeczytać w pkt. 7.2, że:

pkwiu zasady metodyczne dla scrum mastera

A zatem, aby zachować obiektywizm i uczciwość podejścia, o ewentualnych “pieniądzach” zadecyduje analiza grupowań i decyzja jakie odpowiadają naszym usługom. Każdy kto zaczyna przygodę od tematu “jak płacić mniej”, a więc kieruje się korzyściami materialnymi, popełnia co do zasady błąd metodyczny. Dotyczy to tak samo Kowalskiego, Scrum Mastera, doradcy podatkowego, urzędnika US (tu akurat zwrot jest w drugą stronę), czy pracownika GUS.

Akt 1. Scrum Masterze! Po pierwsze zrozum PKWiU

Zanim zaczniemy analizować kody, dobrze jest zapoznać się z podstawami metodyki omówionymi w podlinkowanym wcześniej materiale.

pkwiu dla scrum mastera

Najważniejszym założeniem w wyborze grupowania jest to, aby był on prawidłowy dla celów statystycznych. Niewłaściwe grupowanie będzie mijało się z celem stosowania PKWiU.

pkwui

Jest to istotna informacja, może wydawać się oczywiste, że występuje hierarchia, natomiast warto o tym pamiętać pod kątem poniższych zasad.

zasady tworzenia grupowań pkwiu

Powinniśmy pamiętać, że grupowania pochodne (np. XX.XX.X) powinny wyczerpywać zakres swoich grupowań macierzystych (np. XX.XX). Innymi słowy, nie może zaistnieć sytuacja, w której grupowanie niższego rzędu będzie przekraczać zakres swojego rodzica – grupowania wyżej. Od ogółu do szczegółu.

Oczywiście, w grupowaniach PKWiU występują opisy, które jednym słowem oznaczają “inne”, poniżej wyjaśnienie kiedy to ma miejsce:

pkwiu

Warto zapamiętać, że zazwyczaj cyfra 9 w symbolu grupowania będzie oznaczać właśnie kategorię ”inne”.

zakres grupowań pkwiu

Symbolami PKWiU oznaczamy tylko czynności związane z relacjami np. B2B. Nie opisujemy nimi czynności w miejscu pracy. Jak to rozumieć? Załóżmy, że prowadzimy sklep z częściami samochodowymi. PKWiU będzie miało zastosowanie tylko do opisu końcowej usługi / produktu oferowanego na rynku. To co dzieje się w środku nie jest interesujące z punktu widzenia klasyfikacji na cele statystyczne.

Pamiętajmy jednak, że odnosi się to do czynności jakie wykonują pracownicy. A zatem jeżeli prowadzicie JDG, to właśnie te czynności, które wykonujecie w formie usługi, będą określały jej charakter – i to te końcowe czynności podlegają klasyfikacji. Dla przykładu, jeżeli będziecie prowadzić szkolenie z podstaw Scrum, to zbieranie danych ankietowych na potrzeby przygotowania się do niego nie podlegają klasyfikacji. Istotny jest tylko efekt końcowy, czyli przeprowadzenie szkolenia.

usługi symbol pkd

Powyższa uwaga jest raczej oczywista. Istotny jest charakter świadczonej usługi, a nie to co zadeklarujemy sami w PKD. Dokładnie tak samo jak w przypadku stosunku pracy. Możemy wpisać dowolny tytuł umowy – np. “kupna-sprzedaży (czasu)”, jak będzie występował stosunek pracy, to z klucza będzie to traktowane jak UoP.

nazwy grupowań

(…)

podstawy zaliczania pkwiu dla scrum mastera

Oczywiście, wszystkie te informacje są istotne. Należy jednak pamiętać o tym, że dążymy zawsze do ostatniego zagnieżdżenia w danym grupowaniu, tj. do grupowania końcowego. Czasami będzie to XX.XX.X, istotne jest to, że nie ma żadnych dalszych zagnieżdżeń. Jeżeli ten warunek jest spełniony, to rozważamy czy grupowanie jest właściwe dla naszej usługi. Od tej reguły jest jednak wyjątek, o którym wspominam dalej w tekście.

zaliczenie do grupowania

Jest to bardzo ważny punkt. Z jednej strony zrzucenie na przedsiębiorcę obowiązku określenia właściwego grupowania może być irytujące. Jednak z drugiej strony autorzy PKWiU jasno przyznają że nikt inny nie jest w stanie określić tego lepiej.

Oczywiście inne jednostki mogą się nie zgodzić z oceną przedsiębiorcy, np. Urząd Skarbowy, co rodzi i będzie rodzić spory. Pamiętajmy jednak, że od rozstrzygania sporów są sądy. Jeżeli swój obowiązek wykonamy uczciwie i rzetelnie, to grupowanie powinno być prawidłowe. Pamiętajcie też o uwadze z początku analizy – kierując się pieniędzmi popełniamy błąd metodyczny! Można zaryzykować stwierdzenie, że np. US z definicji będzie kierować się maksymalizacją podatku, a więc będzie działał sprzecznie do treści z pkt. 7.2 o której pisałem na wstępie.

Wróćmy do wspomnianego wcześniej wyjątku, opisuje go poniższy punkt:

grupowania końcowe

Tylko w sytuacji gdy grupowanie końcowe nie jest w stanie opisać dobrze usługi, należy skorzystać z grupowania macierzystego. Pamiętajcie jednak, że taki manewr możliwy jest w obrębie danego grupowania. Jeżeli nasza usługa jest złożona i może być opisana kodami z różnych grup, powinniśmy rozważyć poniższe podejście:

grupowania końcowe

Akt 2. Zrozumieć jakie usługi oferuje Scrum Master

Uzbrojeni w powyższą wiedzę, możemy podjąć się wyzwania znalezienia potencjalnych kodów dla działalności Scrum Mastera. Na początek spróbujmy jednak opisać w kilku słowach jakie usługi oferuje.

 • Usługa wsparcia Zespołów Scrumowych i organizacji w zwinnym wytwarzaniu i rozwoju złożonych produktów.
 • Szkolenia i edukacja z zakresu zwinnego wytwarzania i rozwoju produktów.
 • Wsparcie w zrozumieniu czym jest Scrum, jak stosować go w wytwarzaniu i rozwoju produktów.
 • Coaching zespołów i interesariuszy rozwijających produkty w sposób zwinny.
 • Prowadzenie, facylitacja warsztatów związanych z rozwojem zwinnym produktów lub edukacją w zakresie zwinnego rozwijania produktów.

To tylko kilka przykładów jak moglibyśmy próbować opisać usługi Scrum Mastera w zwięzłej formie. Możemy jeszcze zastanowić się dlaczego inne przedsiębiorstwo chciałoby skorzystać z takiej usługi / usług?

 • Potrzeba skorzystania ze specjalistycznej wiedzy w zakresie zwinnego wytwarzania złożonych produktów (np. oprogramowania) w celu skutecznego wspierania zespołów wytwórczych w zwinnym tworzeniu i rozwijaniu produktów.

Czego potencjalny klient oczekuje od Scrum Mastera?

 • Prowadzenia szkoleń, edukowania zespołów i innych osób związanych z wytwarzaniem produktów, tak aby mogły one zrozumieć i stosować w tym rozwoju Scrum i zwinność. – Jednym słowem: Edukacja
 • Wsparcia w zrozumieniu co wpływa korzystnie a co nie na zwinne wytwarzanie produktu. – Jednym słowem: Doradztwo
 • Wsparcia zespołów podczas codziennych wyzwań związanych z rozwojem. Zazwyczaj wiąże się to z wsparciem Product Ownera w definiowaniu i zarządzaniu wymaganiami, czy pomocą przy usuwaniu przeszkód w rozwoju – np. barier komunikacyjnych, czy dostępu do zasobów. Charakter tej pomocy ogniskuje się jednak na obserwacji i zadawaniu pytań, które pomagają innym samodzielnie sprostać tym wyzwaniom. – Dwa słowa: Coaching i Facylitacja.

Trudno będzie kompleksowo opisać cały obraz takiej usługi, jednak jej charakter jest skupiony przede wszystkim na wsparciu, gdzie występują elementy doradztwa i edukacji. Powiedzieć jednak, że Scrum Master to doradca, to mocne uproszczenie. Bliżej byłoby określenie “Ekspert ds. Scrum”.

Zachęcam do podzielenia się w komentarzach swoimi przemyśleniami jak można opisać charakter usług Scrum Mastera 🙂

Akt 3. Poszukać potencjalnych grupowań PKWiU dla Scrum Mastera

W naszych poszukiwaniach będziemy wykorzystywać dwa materiały:

Analizę zaczynamy od ogółu do szczegółu, na początek szukamy potencjalnie prawidłowych sekcji:

 • Sekcja J: USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI I KOMUNIKACJI
  • Sekcja ta obejmuje:
   • (…)
   • usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz usługi powiązane,
   • usługi w zakresie informacji.
 • Sekcja M: USŁUGI PROFESJONALNE, NAUKOWE I TECHNICZNE
  • Sekcja ta obejmuje:
   • (…)
   • usługi doradztwa związane z zarządzaniem,
   • usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych,
   • pozostałe usługi profesjonalne, naukowe i techniczne wymagające wiedzy specjalistycznej,
 • Sekcja N: USŁUGI ADMINISTROWANIA I USŁUGI WSPIERAJĄCE
  • Sekcja ta obejmuje:
   • (…)
   • usługi związane z administracyjną obsługą biura i pozostałe usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej, niewymagające specjalistycznej wiedzy.
 • Sekcja P: EDUKACJA
  • Sekcja ta obejmuje:
   • (…)
   • usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji.
 • Sekcja S: POZOSTAŁE USŁUGI
  • Sekcja ta obejmuje:
   • (…)
   • pozostałe usługi indywidualne, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Potencjalnie mamy do rozważenia grupowania z 5 sekcji. Zanim przejdziemy przez każdą z nich, warto pamiętać o tym, że nie zawsze mamy dostępne definicje terminów stosowanych przez ustawodawcę. W takich sytuacja należy posiłkować się definicjami słownikowymi lub dostępnymi orzeczeniami sądów. W trakcie analizy będziemy czasami odwoływać się do dwóch “Wielkiego Słownika Języka Polskiego” (Instytut Języka Polskiego) oraz “Słownika Języka Polskiego PWN”.

Poszukajmy zatem potencjalnych grupowań usług Scrum Mastera w kolejnych sekcjach. Pamiętajmy, że szukamy zawsze potencjalnego grupowania końcowego.

Sekcja J: USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI I KOMUNIKACJI

usługi oprogramowanie
usługi związane z oprogramowaniem
usługi związane z projektowaniem

Dlaczego to grupowanie jest złe?
Jak zapoznamy się z powyższym dodatkowym opisem z wyjaśnienia grupowań udostępnionego przez GUS, możemy w uproszczeniu stwierdzić, że jeżeli nie jesteś Inżynierem Oprogramowania, nie tworzysz kodu, nie planujesz koncepcyjnie tworzenia kodu itd. To to grupowanie nie jest dla Ciebie.

doradztwo w zakresie informatyki
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego

Dlaczego to grupowanie jest złe?
Jeżeli byłbyś np. specjalistą ds. bezpieczeństwa, czy konsultantem SAP, to to grupowanie jest dla Ciebie.

pozostałe usługi

Dlaczego to grupowanie jest złe?
Choć mogłoby się wydawać, że często pracujemy przy oprogramowaniu, skoro jako Zespół Scrumowy nad nim pracujemy, to grupowanie powinno nas złapać. Należy jednak pamiętać o charakterze naszych usług jako Scrum Mastera, a także o zakresie całego działu 62. Ponieważ do grupowania “inne” wpadają tylko takie usługi, które nie odnalazły się w żadnym grupowaniu końcowym, ale wpisują się w ogólny opis sekcji i działu.

usługi w zakresie informacji
inne usługi

Dlaczego to grupowanie jest złe?
Pracując jako Scrum Master agreguje się pewne fakty i informacje, jednak zbieranie danych, nie jest w naszym przypadku usługą końcową. O ile nie dostaliśmy zlecenia na zebranie informacji i przedstawienie jakiegoś raportu / kompilacji faktów, to byłoby to nieco naciągane. Kto mógłby sensownie rozważyć to grupowanie? Np. UX Researcher.

Sekcja M: USŁUGI PROFESJONALNE, NAUKOWE I TECHNICZNE

Miejscami zetknęliśmy się już z terminem “doradztwo”. Za chwilę będzie go jeszcze więcej, a zatem dobrze było by nie ufać intuicji, a zweryfikować znaczenie tego słowa. Definicja nie jest podana przez ustawodawcę, więc sięgnijmy do słownika.

Zgodnie z WSJP doradztwo to „udzielanie fachowych porad”,  z kolei “fachowy” oznacza wysokie umiejętności, kwalifikacje w jakiejś dziedzinie, specjalistyczną wiedzę z jakiejś dziedziny”, a “porada” to „powiedzenie komuś, co ma robić w danej sytuacji”. Z kolei “udzielanie” to „dać lub użyczyć czegoś, umożliwić uzyskanie czegoś”. Z tego moglibyśmy zbudować rozszerzoną definicję doradztwa:

Doradztwo: Użyczenie specjalistycznej wiedzy z jakiejś dziedziny poprzez powiedzenie / zalecenie komuś, co ma robić w danej sytuacji. Doradztwo cechuje się tym, że pozyskana specjalistyczna wiedza staje się dla określonej osoby lub grupy osób dostępna i może ona jej używać zgodnie ze swoimi potrzebami.

Rozważając poniższe grupowania, należy zastanowić się czy faktycznie mamy do czynienia z doradztwem, gdzie przede wszystkim dzielimy się swoją wiedzą, pozostawiając podejmowanie decyzji i działań odbiorcom tej wiedzy.

Dział 70 USŁUGI FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); USŁUGI DORADZTWA ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

usługi firm centralnych
usługi w zakresie stosunków międzyludzkich

Dlaczego to grupowanie jest złe?
Z perspektywy HR, to grupowanie wydaje się trafne. Jednak sam fakt dzielenia się z kimś swoim poglądem na temat budowania / poprawy relacji nie oznacza od razu świadczenia takich usług.

Musimy pamiętać cały czas o charakterze naszych usług – Czy zlecenie otrzymaliśmy aby doradzać i pomóc w relacjach pomiędzy organizacją a np. pracownikami? Jeżeli tak i jest to zarazem efekt końcowy naszych działań – to grupowanie mogłoby być odpowiednie dla Scrum Mastera. Jednak bliżej tu do specjalistów HR lub PR.

zarządzanie strategiczne

Dlaczego to grupowanie jest złe?
Moglibyśmy zastanowić się nad tym grupowaniem, z racji że na pewnym poziomie uproszczenia dotykamy struktury organizacyjnej. Jednak ponownie należy się rozważyć czy na pewno takie usługi świadczymy. Czy doradzacie organizacji w temacie określenia struktury? To jest czy użyczacie swojej specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego, wskazując co w danej sytuacji organizacja powinna zrobić? Moim skromnym zdaniem, rozmija się to z charakterem usług Scrum Mastera, a już na pewno z doradztwem w zakresie zwinnego rozwijania produktów.

zarządzanie zasobami ludzkimi

Dlaczego to grupowanie jest złe?
Przede wszystkim, grupowanie to odnosi się do strategii, co oznacza “przemyślany plan działań w jakiejś dziedzinie”.

Jeżeli możemy opisać nasze usługi jako doradztwo w zakresie strategii szkolenia pracowników, to powinniśmy rozważyć to grupowanie. Natomiast jeśli zastanawialiśmy się nad nim dlatego, że pojawiło się tu słowo “szkolenie”, ponieważ szkolimy innych z zakresu Scruma – to jest to złe grupowanie. Dzielenie się swoją wiedzą w formie edukacyjnej jest zgrupowane w dziale 85.

zarządzanie produkcją

Dlaczego to grupowanie jest dobre?
Na pewnym poziomie moglibyśmy podciągnąć zagadnienie zwinnego rozwoju produktów pod doradztwo związane z zarządzaniem produkcją. Pamiętajmy jednak czym jest doradztwo, jeżeli nie możemy odnaleźć w naszych działaniach aspektów doradczych, to to nie będzie właściwe grupowanie.

zarządzanie projektami

Dlaczego to grupowanie jest złe?
Szeroko w literaturze i tej grupie społecznej, zarządzanie projektem i Scrum Master nie stoją obok siebie. Jeżeli nie pilnujecie harmonogramów, budżetów, nie odbieracie prac itp. To nie jest to dobre grupowanie.

doradztwo związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Dlaczego to grupowanie jest dobre?
Choć dodatkowy opis niewiele mówi, to szerokość tego grupowania jest na tyle duża, że można by podciągnąć usługi Scrum Mastera pod to grupowanie.

Dział 72 USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH

badania naukowe
nauki interdyscyplinarne
prace rozwojowe
badania naukowe
prace rozwojowe

Dlaczego te grupowania są złe?
Co do zasady argument będzie się tutaj powtarzał – pomimo tego że perspektywa Scrum Mastera może wspierać prace rozwojowe, to nie jest bezpośrednio zaangażowana w realizację takich prac lub badań. Natomiast programiści, specjaliści UX/UI, analitycy itp. mogliby rozważać powyższe grupowania.

Dział 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

pozostała działalność naukowa
doradztwo działalność naukowa

Dlaczego to grupowanie jest złe?
Potencjalnie to grupowanie pasuje do charakteru usług Scrum Mastera. Jednak w mojej ocenie podciągnięcie tematyki zwinności pod doradztwo naukowe i techniczne byłoby mocno naciągane.

pozostałe usługi profesjonalne

Dlaczego to grupowanie jest dobre?
Mamy tutaj całkiem ciekawy przykład, że np. usługi doradztwa sądowego powinny wpaść do tego grupowania, a nie do usług doradztwa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nie możemy wykluczyć, że usługi Scrum Mastera to usługi doradztwa specjalistycznego , tzn. takiego, które charakteryzuje się gruntowną znajomością jakiejś dziedziny – w naszym przypadku: wytwarzania i rozwoju produktów w sposób zwinny.

Sekcja N: USŁUGI ADMINISTROWANIA I USŁUGI WSPIERAJĄCE

administracja biura
działalność komercyjna

Dlaczego to grupowanie jest złe?
Przede wszystkim, grupowanie to jest przeznaczone dla usług prostych, nie wymagających wiedzy specjalistycznej – tzn. nie wymagających szerokiej edukacji czy doświadczenia. Nie możemy opisać usług Scrum Mastera jako czynności proste i powtarzalne.


Sekcja P: EDUKACJA

usługi w zakresie edukacji
doskonalenie zawodowe
pozaszkolne formy edukacji

Dlaczego te grupowania są dobre?
Aspekt edukacyjny jest mocno wpisany w usługi Scrum Mastera, który ma przede wszystkim pomóc innym zrozumieć teorię Scrum’a i nauczyć stosowania go w praktyce. Na pewnym poziomie moglibyśmy porównać ten charakter pracy do np. instruktora nauki jazdy, czy trenera sportowego. Nie byłoby to naciąganie, jeżeli rozważamy podobieństwo charakteru usług.

wspomaganie edukacji

Dlaczego to grupowanie jest dobre?
Podobnie jak wyżej, jednak tutaj grupowanie skupia się na aspekcie doradztwa. Jak to rozumieć? Jeżeli przyjdzie do was Product Owner, z problemem współpracy z interesariuszami, a Scrum Master, korzystając z swojej wiedzy i doświadczenia, poradzi mu przeczytanie konkretnych książek, czy udział w konkretnych szkoleniach – to właśnie udzielił usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Sekcja S: POZOSTAŁE USŁUGI

pozostałe usługi dla ludności
pozostałe różnorodne usługi

Dlaczego to grupowanie jest dobre?
Jest dobre w każdym przypadku w którym nie odnajdziemy właściwego grupowania wcześniej, to taka grupa “wszystko inne”. Inaczej mówiąc, trafimy tu na samym końcu, jeżeli nie zatrzymamy się na innym grupowaniu wcześniej.

Akt 4. Podsumowanie potencjalnych grupowań dla Scrum Mastera

Mamy do dyspozycji 7 potencjalnych grupowań dla działalności Scrum Mastera, poniżej podsumowanie:

usługa scrum mastera pkwiu

Podsumowując, istnieje kilka grupowań, którymi możemy opisać usługi świadczone przez Scrum Masterów. Niektóre łapią szerszy zakres, inne węższy, wybiórczy. Możemy tutaj postawić kropkę i rozdzielić nasze usługi np. na osobne pozycje na rachunku, aby każdą z nich zaliczyć do właściwego grupowania zgodnie z naszą oceną. Pamiętajcie, to obowiązek przedsiębiorcy, ponieważ tylko on jest w stanie właściwie określić grupowanie. Przykładowe pozycje:

 1. Doradztwo w zakresie zwinnego wytwarzania produktów – PKWiU 70.22.30.0
 2. Wspieranie zespołów w stosowaniu zwinnego wytwarzania produktów – PKWiU 74.90.20.0
 3. Prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu poznania metod zwinnego wytwarzania produktów – PKWiU 85.59.19.0
 4. Coaching członków zespołów i interesariuszy, wspierający ich rozwój związany z zwinnym wytwarzaniem produktów – PKWiU 85.60.10.0

Możemy też pokusić się o próbę przyporządkowania jednego grupowania usługi dla całej działalności. Przypomnijmy jednak zasady metodyki PKWiU:

pkwiu

Musimy zatem odpowiedzieć sobie na trzy pytania.

Które grupowanie zawiera bardziej dokładny opis czynności Scrum Mastera?

Mamy głównie do czynienia z grupowaniami z kategorii “inne” oraz dwa grupowania bardziej precyzyjne:

 • 70.22.15.0: Usługi doradztwa związane z zarządzaniem produkcją
 • 85.60.10.0: Usługi wspomagające edukację

Niestety oba będą zbyt wąskie względem pozostałych usług. Podciągnięcie ich pod jedno z tych grupowań będzie naginaniem stanu faktycznego, a już na pewno nie przyczyni się do prowadzenia prawidłowej statystyki – co jest celem klasyfikacji PKWiU.

Pozostaje zatem zastanowienie się nad pozostałymi. Spośród nich, grupowaniem, które zawiera bardziej dokładny opis czynności jest w mojej ocenie: 74.90.20.0: Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane

Załóżmy jednak, że nie jesteśmy w stanie spełnić tego punktu metodyki. Drugim pytaniem jest:

Która usługa nadaje całości zasadniczy charakter?

Musimy więc zadać sobie pytanie, bez której usługi całość działalności Scrum Mastera nie będzie istniała? Czy będzie to doradztwo, edukacja, czy może wspieranie? Z mojego doświadczenia, prym wiedzie aspekt “wsparcia”, można takie wrażenie odnieść po zapoznaniu się z literaturą, a także z rozmów z innymi Scrum Masterami.

Inaczej mówiąc, Scrum Master nie otrzymuje zlecenia, aby tylko doradzać, czy tylko edukować. Otrzymuje zlecenie aby dołączyć do zespołów i przede wszystkim wesprzeć wszystkich zaangażowanych w wykorzystaniu potencjału Scrum’a. Oczywiście wiąże się to czasami z czynnościami które najbliżej można określić jako doradztwo, a czasami jako edukację. 

W mojej ocenie, ponownie najbliższą odpowiedzią na to pytanie będzie przyjęcie grupowania –  74.90.20.0: Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane

Załóżmy jednak, że nie jesteśmy w stanie się zdecydować. Ostatnim krokiem będzie więc poszukanie odpowiedzi na pytanie:

Które grupowanie ma najbardziej zbliżony charakter do świadczonych usług?

Dlaczego ktoś poszukuje wsparcia Scrum Mastera? Z mojego doświadczenia, poszukuje wsparcia w zrozumieniu czym jest Scrum, czym jest zwinne wytwarzanie produktu, jak zastosować teorię w praktyce. 

Organizacja poszukuje takiego wsparcia zarówno dla siebie (kadra menedżerska) jak i dla swoich pracowników / kontraktorów rozwijających produkt. Możemy zatem zastanowić się, czy bliżej temu do doradztwa, czy do edukacji? Przypomnijmy sobie czym jest doradztwo i zastanówmy się czym jest edukacja:

Doradztwo: Użyczenie specjalistycznej wiedzy z jakiejś dziedziny poprzez powiedzenie / zalecenie komuś, co ma robić w danej sytuacji. Doradztwo cechuje się tym że pozyskana specjalistyczna wiedza staje się dla określonej osoby lub grupy osób dostępna i może ona jej używać zgodnie ze swoimi potrzebami.

Edukacja: Nauczanie kogoś, proces zdobywania wiedzy, kształtowanie pożądanych postaw i zachowań. W relacji dawca – biorca, osoba będąca dawcą (np. nauczyciel), będzie odpowiedzialna za wspieranie wysiłku edukacyjnego, za dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem, tak aby odbiorca był w stanie pozyskać odpowiednią wiedzę i umiejętności, a także wykorzystać je w praktyce.

A zatem, czy bliżej charakterowi pracy Scrum Mastera do doradzania – mówienia innym co powinni zrobić w danej sytuacji na podstawie jego wiedzy? Czy może bliżej jest do edukacji – wspierania innych w zrozumieniu różnych koncepcji, tak aby stali się bardziej samodzielni?

Pomiędzy tymi dwoma ogólnymi terminami, oceniłbym, że usługi Scrum Mastera są o wiele bliżej edukacji, a więc to usługi edukacyjne mają zbliżony do nich charakter. Rozważyć zatem można grupowanie 85.59.19.0: Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Podsumowując powyższe, chcąc użyć jednego grupowania, na rachunku moglibyśmy napisać:

 1. Wsparcie w charakterze Scrum Mastera – PKWiU 74.90.20.0
 2. Wsparcie w charakterze Scrum Mastera – PKWiU 85.59.19.0

Akt 5. Jaki ryczałt dla Scrum Mastera?

Uzbrojeni w wiedzę jakich grupowań powinniśmy używać – pamiętajcie, to tylko moja opinia – możemy zerknąć do stawek ryczałtu.

A zatem:

 • Jeżeli będziemy chcieli się klasyfikować jako jedno grupowanie: 74.90.20.0 lub 85.59.19.0 to oba te grupowania podpadają pod stawkę 8,5%. Grupowanie z kategorii 74.9 nie występuje nigdzie w ustawie, a więc jest traktowane jak “usługa” na 8,5%, natomiast cała grupa 85 jest wprost wskazana przy tej stawce ryczałtu.
 • Jeżeli natomiast wolimy rozbijać nasze usługi na poszczególne grupowania, mamy do rozważenia takie stawki:
  • 15%: Doradztwo w zakresie zwinnego wytwarzania produktów – PKWiU 70.22.30.0
  • 8,5%: Wspieranie zespołów w stosowaniu zwinnego wytwarzania produktów – PKWiU 74.90.20.0
  • 8,5%: Prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu poznania metod zwinnego wytwarzania produktów – PKWiU 85.59.19.0
  • 8,5%: Coaching członków zespołów i interesariuszy, wspierający ich rozwój związany z zwinnym wytwarzaniem produktów – PKWiU 85.60.10.0

Nie ma nigdzie obowiązku aby na rachunku widniała tylko jedna pozycja. Oczywiście wszystko rozbija się o zdrowy rozsądek, jednak wydzielenie jako Scrum Master kilku pozycji jest jak najbardziej ok, ponieważ świadczymy różne usługi, a zgodnie z:

Być może właśnie tak należy postąpić. Dyskusyjny zawsze będzie aspekt doradztwa, czy to ma być 74.90.20.0, czy raczej 70.22.30. Ponieważ zaczynamy tu rozmawiać o pieniądzach i kierować się nimi, najlepiej będzie oddać temat w ręce bezstronnego arbitra jakim jest GUS, ponieważ i podatnik (my) i US będzie mieć tutaj konflikt interesów.

Warto jednak zastanowić się nad “pułapką” na mniej dokładnych ryczałtowców, Art. 12 pkt. 3 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opisuje sposób naliczenia w zależności od prowadzonej ewidencji:

Możemy stąd wyciągnąć pewien wniosek. Jeżeli nie będziecie prowadzić szczegółowej ewidencji świadczonych usług, np. różnych pozycji na fakturze, to wystarczy choćby ułamek usługi w wyższej stawce, a całość przychodu zostanie nią opodatkowana.

Zastanowić się można, czy nawet dla własnego bezpieczeństwa lepiej będzie dokładniej wydzielać świadczone usługi. Jeżeli mamy wątpliwości co do choćby części świadczonych usług, a uogólniamy je do jednego grupowania, może się okazać, że w przypadku kontroli, tylko z braku możliwości ustalenia przychodów dla każdego rodzaju działalności, za całość zapłacimy większy podatek.

Akt 6. Ryczałt a koszty w działalności Scrum Mastera

Upraszczając temat różnic pomiędzy ryczałtem, a ogólną skalą czy podatkiem liniowym, kluczowe są trzy aspekty:

 • Część składek obniża wam podatek – programy do księgowości robią to automatycznie za was (a przynajmniej te co znam tak robią).
 • Zakupy na firmę nie obniżają podstawy opodatkowania – w końcu to podatek przychodowy i nie ma się co tym emocjonować. Jeżeli macie duże koszty to prawdopodobnie lepiej zostać na skali lub liniówce.
 • Jeżeli jesteście VATowcami, to podatek należny obliczacie jak do tej pory. Podatek dochodowy/przychodowy, a podatek VAT to zupełnie dwa osobne tematy, a ryczałt nie wyklucza i nie zabrania bycia VATowcem.
  • Reasumując, zakupy firmowe normalnie ewidencjonujecie. VAT możecie rozliczyć, ale na podstawę do obliczenia należnego ryczałtu kwota netto faktury nie ma wpływu.

Ufam, że ta długa lektura okaże się dla Ciebie pomocna w zrozumieniu i ocenie własnej sytuacji, oraz pomoże Twojemu doradcy podatkowemu w przygotowaniu wniosków o interpretacje, a Tobie w zadawaniu dodatkowych, głębszych pytań do doradcy 😉

Piotr Górajek

komentarzy

 • To jest najlepsze opracowanie jakie do tej pory spotkałem. Kawał dobrej roboty. Dziękuje za poświęcony czas i podzielenie się tym, to bardzo wartościowy materiał.

  Pozdrawiam

 • Bardzo ciekawy artykuł. Próbuję ustalić na ile przypisane do wybranych przez Ciebie PKWiU stawki ryczałtu są poprawne. Możesz doradzić jak je ustaliłeś?

  Ciekawym jest sam problem udowodnienia fiskusowi danych kodów PKWiU. W teorii trzeba prowadzić ewidencję czasu oraz odpowiednio wypełnić fakturę. Zgłosić każdy rodzaj usługi do GUS o interpretację oraz do KIS o wiążącą stawkę podatkową. Nadal nie będzie wtedy pewności….

  • W ustawie o ryczałcie należy zweryfikować czy dane grupowanie nie występuje przy jakiejś stawce – czasami są wprost wpisane konkretne grupowania, czasami całe kategorie jako np. konkretny dział (np. 85) lub główna grupa (np. XX.1). Generalnie jeżeli nie można znaleźć odwołania do danego PKWiU w treści ustawy w kontekście stawek, to domyślnie mamy do czynienia ze stawką 8,5%.

   To co może być ważne, to żeby zweryfikować też czy czasem dane grupowanie nie wyklucza ryczałtu jako formy opodatkowania 😉

   https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00263

 • Nie z wszystkim się zgadzam (klasyfikacjami), ale i tak to kawał dobrej, solidnej pracy!
  Gdyby jeszcze klienci rozumieli co to usługa kompleksowa podatkowo, bylibyśmy w niebie…

 • Pięknie, rzeczowo, na temat i w końcu podejście z dobrej strony porównując do innych artykułów w sieci. Dziękuję za porządny i merytoryczny artykuł! 🙂

 • Świetny materiał, pięknie przeprowadzona analiza od ogółu na podstawie prawnej do szczegółów i wnikliwych wniosków. Oczywiście, sąm artykuł może nie być dowodem do obrony przy ewentualnej kontroli, ale wskazane w nim punkty z ustawy – na pewno pomogą naszemu prawnikowi czy dla biura rachunkowego. Must have do podesłania w/w w celu zrozumienia i pomocy w określeniu formy opodatkowania 🙂 Piotr! jesteś kurła kozak, dzięki wielkie stary!

  Temat nowego ładu i przygotowania prowadzę już od czerwca 2021 🙂

  Finanse i prawo to moje zainteresowania więc gdybys kiedyś chciał odbić myśli to pisz śmiało choćby na linked!

 • Kawał dobrej roboty. Potwierdza to słuszność złożenia, że kod określa sam producent [usługodawca] najlepiej, bo sam to wykonuje.

 • A jak rozliczyć godziny w ktorych tylko obserwujemy wyniki swojej pracy? Aktywne słuchanie lub nawet bierniejsze dni pracy? Przecież nie szkolimy i nie coachujemy 8h dziennie, a stawkę za MD bierzemy. Może jest jakiś 0% za brak wykonywania pracy ;)?

 • U mnie cały czas dylemat, na jaki wejść ryczałt w sytuacji bycia PO. Obecnie będę rozliczać się na 12%, ale czytałem, że równie dobrze mogłoby to być wg różnych interpretacji nawet 8,5%. Ehhh, może ma ktoś dobrą radę, jak to jest w przypadku serwisów internetowych? 🙂

 • Jaki GTU wskazujecie pod PKWiU 74.90.20.0?

  „(…) W ustawie o podatku od towarów i usług, jak i w obowiązujących na jej podstawie rozporządzeniach brak jest definicji wymienionych w pytaniu usług o charakterze niematerialnym, które będzie należało oznaczać GTU_12. Zapis ten należy rozumieć względnie szeroko, uwzględniając faktyczną treść świadczonej usługi. Pomocne w tym przypadku może być:

  doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem): 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19,
  księgowe: 69.20.2
  prawne: 69.1
  zarządcze: 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11, 68.32.12, 68.32.13, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1
  marketingowe: 73.11.12
  firm centralnych: 70.1
  reklamowych: 73.1
  badania rynku i opinii publicznej: 73.2
  badań naukowych i prac rozwojowych: 72.
  usług szkoleniowych: 85.”

  Jak widać nie jest tutaj wyszczególniony ten PKWiU i nie wiem czy mogę go rozliczyć pod GTU_12.

  • GTU nie odnosi się do kodów PKWiU, to że gdzieś ktoś wskazał jakąś swoją listę to nie znaczy że to zamknięta kolekcja. Generalnie GTU 12 odnosi się do usług niematerialnych takich jak np. doradztwo czy szkolenia. Inaczej mówiąc usługa doradcza pod PKWiU 74.90.20.0 powinna być oznaczona również jako GTU_12, jako że najbardziej wpisuje się w opis tego grupowania GTU 😉

 • GUS klasyfikuje wszystko co może wskazywać na obowiązki SM jako 70.22.
  Jak poprawnie sformułować obowiązki szkoleniowo/edukacyjne co by ułatwić GUS prawidłowe zakwalifikowanie?
  Czy ktoś z czytających dostał korzystną interpretacje GUS i może podzielić się doświadczeniem?

 • Cześć, minął prawie rok od tematu stawki 8,5% więc chciałem podpytać, czy macie już jakieś case co się działo – miał może ktoś kontrolę i obronił 8,5%?

AgileAdept.pl