AgileAdept.pl
agenda kanban

Czym są Agendy Kanbanu?

Jakiś czas temu we wpisie “Kanban tablica czy metodyka?” starałem się rozwiać popularny mit. Mam nadzieję, że wiesz już, że Kanban jest czymś więcej niż synonimem tablicy w Jirze czy też nieudanej implementacji Scruma. Jeżeli nie, odsyłam Cię do wspomnianego artykułu.
Tym razem pochylimy się głębiej nad podstawowym jego elementem, a mianowicie Agendami Kanbanu.

Skąd się wzięły Agendy Kanbanu?

Wypracowanie tak zwanych Agend Kanbanu to efekt dyskusji, która odbyła się w ramach wydarzenia “Kanban Leadership Retreat 2012”. Jest to coroczny event organizowany przez Davida Andersona, twórcę metody Kanban, który zrzesza praktyków, trenerów i pasjonatów Kanbana.

W ramach jednej z sesji wywiązała się dyskusja o tym jak doprowadzić do tego, aby Kanban przekroczył pewien próg popularności (tzw. “crossing the chasm”) i zyskał szerokie grono zwolenników. Innymi słowy, gdy wszyscy łasi na innowacje, tak zwani “wcześni adaptatorzy” będą już zaznajomieni z Kanbanem, to jak pójść krok dalej i dotrzeć do bardziej konserwatywnego, ale znacznie liczniejszego mainstreamu.

Aby to osiągnąć, zdaniem Andersona niezbędne były dwa aspekty. Po pierwsze znalezienie istotnego powodu zastosowania Kanbana, który oddziaływał by mocno na emocje, a nie tylko czystą logikę.
Po drugie zbudowanie systemowego rozwiązania dla zidentyfikowanych trzech głównych grup odbiorców, którzy staną się popularyzatorami metody. Są to:

  • Poziom operacyjny, członkowie zespołów (Line-level, Individuals),
  • Menedżerowie średniego szczebla (Mid-level)
  • Dyrektorzy, poziom strategiczny (Senior-level).
agendy kanban
Agendy Kanbanu – opracowanie własne

Agenda Zrównoważonego Rozwoju

Na potrzeby pierwszego poziomu zespołów odpowiada Agenda Zrównoważonego Rozwoju (Sustainability).
Jaki jest w tym przypadku działający na emocje powód do zmiany i zastosowania Kanbana? Zdaniem Andersona jest to wyzwolenie od abuzywnych i toksycznych miejsc pracy, w których nadgodziny, bezsensowne procesy, marnotrawstwo i nic nie wnoszący menedżerzy to chleb powszedni.

Dzięki praktykom Kanbana takim jak przykładowo limitowanie pracy w toku (WIP Limit) czy optymalizacja i wizualizacja przepływu pracy, zespoły zostaną wyzwolone od przeładowania. Zbalansowany, stale ulepszany rytm pracy wpłynie nie tylko na większą satysfakcję pracowników, ale także na wyższą jakość samego produktu czy dostarczanej usługi usługi.

Agenda Dostarczania Usług

Odpowiedzią na potrzeby wspomnianego poziomu średniego jest tak zwana Agenda Dostarczania Usług (Service-Delivery Orientation).
Jednym z kluczowych zadań menedżerów średniego szczebla jest częste podejmowanie różnego rodzaju decyzji. Nie jest to jednak łatwe gdy zarządzamy zdemotywowanymi, trudnymi do przewidzenia zespołami. Powoduje to brak zaufania do informacji spływających z dołu, a co za tym idzie unikanie odpowiedzialności przed wyższą kadrą zarządzającą.

Metoda Kanban na tym poziomie pozwali menedżerom uzyskać większą pewność zarówno w podejmowaniu trudnych decyzji (tzw. down-managing ) jak i odpowiadaniu na trudne pytania “z góry” (tzw. up-managing). Będzie to możliwe między innymi dzięki sprawnie funkcjonującym zespołom (patrz wcześniejsza Agenda) czy praktyce ciągłego wdrażania usprawnień i pętli informacji zwrotnych.

Agenda Konkurencyjności i Przetrwania

Ta Agenda adresuje wspomniane wyżej potrzeby osób na poziomie strategicznym w organizacji (Survivbility).
Z punktu widzenia tej grupy korzyścią z zastosowania metody Kanban będzie przede wszystkim dotrzymywanie komunikowanych szeroko obietnic. Chyba nie muszę tłumaczyć jakie odzwierciedlenie w notowaniach giełdowych, a co za tym idzie wartości firmy, mają niespełnione obietnice zarządu 😉
Dzięki Kanbanowi możliwe będzie wypełnienie zobowiązań wobec akcjonariuszy i klientów, a stabilny rozwój pozwoli skupić się na tworzeniu właściwych strategii rozwoju i przyszłości firmy.
Właściwych czyli też takich, które za sprawą korzystania z metod Agile’owych, pozostają elastyczne i umożliwiają szybkie zaadaptowanie się do pojawiających się zmian i zyskanie dzięki temu przewagi konkurencyjnej.
Jak powiedział Karol Darwin “Przetrwały nie najsilniejsze gatunki, ale te, które najlepiej przystosowały się do zmiany”.

A zatem upraszczając, Agendy Kanbanu odpowiadają na pytanie “co ja z tego będę mieć”? Mówią wprost jakie korzyści osiągnie zespół, menedżerowie i organizacja z zastosowania metody Kanban i po co to całe zamieszanie.

Do której należysz grupy i które argumenty trafiają do Ciebie najlepiej? Podziel się proszę w komentarzu pod wpisem 🙂

Źródła

David J. Anderson – Kanban’s 3 Agendas
https://www.youtube.com/watch?v=xS03qUkUOu0

Jarek Łojko

Dodaj komentarz

AgileAdept.pl