AgileAdept.pl
scrum master zarobki

Ile zarabia Scrum Master i Agile Coach? Raport SMACZ 2021

Na przełomie listopada i grudnia 2021 roku członkowie niezależnej społeczności Agile Coach Camp ponownie wzięli udział w ankiecie dotyczącej zarobków Scrum Masterów i Agile Coachy. Podobna miała już miejsce w roku 2018, ale jej skala była wówczas zdecydowanie mniejsza. Jeżeli interesują cię wyniki sprzed 3 lat, zerknij też do artykułu Ile zarabia Scrum Master.

Nie przedłużając, zapraszam do zapoznania się ze szczegółami raportu Scrum Master i Agile Coach Zarobki (SMACZ) 2021.

Poprawność danych o zarobkach Scrum Masterów

Ankietę w okresie 18 listopada – 13 grudnia 2021 wypełniło rekordowe 296 osób, ale niestety nie wszystkie odpowiedzi nadawały się do dalszej analizy i spełniały kryteria jakościowe. Powodów było kilka:

 • Inne role niż Scrum Master i Agile Coach – nie wiedzieć czemu kwestionariusz wypełniały też osoby na stanowiskach Product Ownerów, Line Managerów, Office Managerów, Project Managerów czy nawet CEO i CTO.
 • Inny kraj rezydencji niż Polska – trafiła się jedna osoba z Belgii i jedna z Niemiec.
 • Pojawiały się również puste pola bez udzielonej odpowiedzi. Częściowo powodem braków było uzupełnienie ankiety o dodatkowe pytania już po jej uruchomieniu, częściowo z nieznanych powodów.

Dla uwiarygodnienia zebranych danych zdecydowałem się jeszcze na jeden krok. Średnia jest niestety miarą bardzo podatną na wartości skrajne, a zatem w raporcie pominąłem ekstrema. W wyliczeniach nie brałem pod uwagę dwóch najniższych i dwóch najwyższych wartości wynagrodzeń zarówno w wariancie B2B jak i umowy o pracę.

Korekty wymagało także przeliczenie niektórych stawek B2B, gdyż niektórzy kontraktowcy zamiast kwot za godzinę wpisywali miesięczne lub dniówki. Życzę tego wszystkim szczerze z całego serca, ale raczej nikt nie zarabia 1100 netto za godzinę 🙂 . A zatem aby przyrównać wszystkie wynagrodzenia do siebie i wyciągnąć średnią niezbędne były dwa kroki.

 • Podzielenie wszystkich zadeklarowanych stawek dniowych przez 8 godzin.
 • Podzielenie wszystkich stawek miesięcznych przez 21 dni roboczych jakie średnio przypadały w tym roku na miesiąc, a następnie jeszcze przez 8 godzin.

Ostatecznie, po odjęciu wspomnianych ekstremów i błędów, analizie zostało poddane 270 czystych odpowiedzi Scrum Masterów i Agile Coachy.

Dane demograficzne społeczności Scrum Masterów
i Agile Coachy

Na dobry początek przyjrzyjmy się podstawowym danym demograficznym takim jak miejsce zamieszkania, wykształcenie, wiek i płeć. Dotyczą one całej populacji czyli wspomnianych 270 osób.

Gdzie rezydują Scrum Masterzy?

Dla lepszej czytelności, w danych dotyczących miejsc zamieszkania scalona pod jedną pozycją została Aglomeracja Śląska (w tym Katowice i Gliwice), Trójmiasto i okolice (Rumia, Pruszcz Gdański), Kraków z Wieliczką oraz w kategorii „Inne” pojedynczy reprezentanci różnych miast.

Jak widać większość ankietowanych rezyduje na stałe w dużych miastach, co raczej nie jest zaskoczeniem, gdyż są one siedzibami wielu dużych firm. Zdecydowane podium to Warszawa (27,3%), Trójmiasto (17,2%) i Kraków (16,5%).

Sporo reprezentantów miał również Poznań (9,4%), Śląsk (8,6%) oraz Wrocław (7,5%). Trafiły się też dwie osoby z Rzeszowa i dwie z Lublina oraz pojedyncze ze Słupska, Kielc, Białegostoku, Piły, Torunia czy Bydgoszczy.

miejsca zamieszkania scrum masterów
Rezydencja Scrum Masterów

Scrum Masterzy i Scrum Masterki, płeć, wiek i wykształcenie

Jak to w branży IT bywa, w przewadze są mężczyźni. Nie jest to jednak miażdżąca różnica. Kobiety bowiem stanowią aż 41,4% wszystkich ankietowanych, co bardzo cieszy!

płeć scrum masterów
Płeć Scrum Masterów

Wyraźnie dominują także osoby młode w okolicach 30-40 roku życia. Najliczniejszą grupą wiekową wśród wszystkich Scrum Masterów i Agile Coachy są osoby z przedziału 32-37 lat stanowiące 38,9%.

Na drugim miejscu z 26,7% plasują się 26-31 latkowie, a podium z 23,3% zamykają nieco starsi z przedziału 38-43 lata. Bardzo mało z kolei znajdziemy reprezentantów pokolenia Z, bo zalewie 1,5%, a tylko jedna osobę w wieku 50+.

wiek scrum masterów
Grupy wiekowe Scrum Masterów

W kwestii wykształcenia dużym zaskoczeniem może być natomiast to, że spory odsetek respondentów nie zaprzestało edukacji na ukończeniu studiów. Scrum Masterów z wyższym wykształceniem była prawie równo połowa (50,4%), natomiast takich którzy kontynuowali naukę i ukończyli także studia podyplomowe aż 41%. Zdecydowanie najmniej pojawiło się osób wyłącznie ze świadectwem maturalnym: 8,6%.

wykształcenie scrum masterów
Wykształcenie Scrum Masterów

Gdzie najczęściej i jak pracują obecnie Scrum Masterzy i Agile Coache?

Duże miasta, gdzie rezydują Scrum Masterzy, mogą sugerować zatrudnienie w dużych firmach i taki właśnie obrazek pokazują dane.
Ponad połowa (51,9%) respondentów pracuje w organizacjach zatrudniających powyżej 1000 osób, natomiast 22,4% z nich to firmy liczące od 250 do 1000 pracowników. Odsetek pracowników małych firm, z mniej niż 50 pracownikami, to zaledwie 5,2%.

wielkość organizacji scrum masterów
Gdzie pracują Scrum Masterzy?

Jeżeli chodzi o tryb pracy to w trakcie czwartej fali pandemii ponad połowa (53,3%) pracuje wyłącznie z domu. Bardzo dużo także w formie hybrydowej: 40,7%. Jedynie 1,1% Scrum Masterów i Agile Coachy wróciło w pełni do pracy z biura.

scrum master zdlanie
W jakim trybie pracują Scrum Masterzy?

Zarobki Scrum Masterów z podziałem na doświadczenie

Przejdźmy zatem do najważniejszej z całego raportu SMACZ 2021 odpowiedzi na pytanie czyli ile zarabia Scrum Master. Zgodnie z oczekiwaniami społeczności Agile Coach Camp wyniki zostały pogrupowane analogicznie jak stanowiska Developerskie – Junior, Mid, Senior oraz dodatkowo Agile Coach.

Pomijając dosyć dziwnie brzmiące zestawienie słów junior + master myślę, że ma to jak najbardziej sens, o czym przekonacie się za chwilę analizując zarobki na poszczególnych poziomach.

Podstawowym kryterium jakie brałem pod uwagę przy przyporządkowaniu do danej grupy było doświadczenie liczone w latach. Nie jest to zapewne idealne rozwiązanie, bo oczywiście osoba osobie nierówna. Nie mnie jednak jest to wciąż jedno z podstawowych kryteriów w kontekście ustalania wysokości zarobków w większości branży.

scrum master zarobki

Adepci Scruma mogący się pochwalić kilkoma zdobytymi certyfikatami, ale o znikomym doświadczeniu raczej nie mogą liczyć na wysokie zarobki. Takie podejście na pokategoryzowanie Scrum Masterów jest również bliższe empiryzmowi. Zakładamy przecież, że im dłużej dany Scrum Master działa w swojej roli tym po prostu staje się w niej lepszy, uczy się na własnych błędach i nabiera wprawy, a co za tym idzie rośnie też jego/jej wartość. Dlatego właśnie informacja o posiadanych certyfikatach jest raczej ciekawostką niż kryterium decydującym.

Ile zarabia Junior Scrum Master?

Zgodnie z powyższymi założeniami do tej kategorii wpadły wszystkie osoby na stanowisku Scrum Mastera, które w ankiecie odznaczyły swoje doświadczenie jako przedział nie więcej niż 1-2 lata.

Co ciekawe w grupie początkujących Scrum Masterów występuje dosyć duże doświadczenie zawodowe ogółem, bo średnio jest to prawie 9 lat. A zatem można wywnioskować, że w dużej mierze są to osoby, które przekwalifikowały się z innych ról co może mieć znaczący wpływ na zarobki. Dla osób stawiających swoje pierwsze kroki zawodowe, podany poniżej poziom zarobków z pewnością będzie mniej prawdopodobny.

Junior Scrum Masterzy w zdecydowanej większości (71,43%) posiadają certyfikat Professional Scrum Master™ I. Sporo z nich może pochwalić się także drugim poziomem PSM™ 2, jest ich 20,63% oraz pierwszym poziomem PSPO™ 15,87%.

Średnie stawki dla tej grupy 64 osób przedstawiają się następująco:

 • Umowa o pracę: 10 379 PLN brutto.
  ( w tym jedna umowa z przeniesieniem praw autorskich)
 • Stawka B2B netto za godzinę: 81 PLN.
 • Umowa zlecenia netto (tylko 2 osoby): 3540 PLN.

Zweryfikujmy jeszcze hipotezę czy ogólne, łączne doświadczenie zawodowe wpływa na wysokość zarobków Scrum Masterów. Jeżeli przy wyliczaniu pominiemy osoby pracujące łącznie dłużej niż 6 lat, średnia spadnie znacząco:

 • Umowa o pracę: 8 070 PLN brutto.
 • Osób na kontrakcie niestety przy tych założeniach było zbyt mało, żeby wyciągnąć sensowną średnią.

Ile zarabia Mid Scrum Master?

W tej grupie znaleźli się wszyscy Scrum Masterzy o deklarowanym doświadczeniu w roli od 2 do 6 lat. Ogólny poziom doświadczenia zawodowego jest znacząco większy niż w przypadku juniorów i wynosi około 10,5 roku.

W kwestii posiadanych certyfikatów posiadacze PSM™ I to aż 85,71%. Wysoki odsetek to także PSM™ II – 44,44%. Nieliczni, bo jedynie 4,76% to osoby z PSM™ III.
W tej grupie popularne są również certyfikaty PSPO™. Pierwszy poziom posiada ponad jedna czwarta – 25,4%, a także co poniektórzy PSPO™ II 8,73%.

Średnie stawki najliczniejszej grupy 127 średniaków przedstawiają się następująco:

 • Umowa o pracę: 14 746 PLN brutto ( w tym 4 umowy z przeniesieniem praw autorskich), a zatem o 29,61% więcej niż juniorzy.
 • Stawka B2B netto za godzinę: 122 PLN, czyli 33,61% więcej od juniorów.

Ile zarabia Senior Scrum Master?

Do kategorii Senior Scrum Masterów zaliczają się wszyscy, którzy zadeklarowali 7 i więcej lat doświadczenia w tej roli. Łącznie było ich zaledwie 17 osób, z czego tylko 2 nie posiadały certyfikatu PSM™ I lub CSM™, a 5 mogło się pochwalić PSM™ II i PSPO™ I.

Stawki seniorów mocno odbiegają od juniorskich i znacząco od midów, średnie wyglądały następująco:

 • Umowa o pracę: 18 086 PLN brutto a zatem o 42,61% więcej juniorzy i 18,47% więcej niż midy.
 • Stawka B2B netto za godzinę: 136 PLN, czyli 40,44% więcej od juniorów i 10,29% więcej niż midy.

Ile zarabia Agile Coach?

Jako, że w ankiecie sporo osób (dokładnie 64) zadeklarowało, że pełni rolę Agile Coacha, postanowiłem przeanalizować ich jako odrębną grupę.

W wielu organizacjach jest to naturalna ścieżka kariery dla Scrum Masterów. Agile Coach to zazwyczaj rola patrząca szerzej pod kątem różnych frameworków, a nie tylko Scruma, a zatem teoretycznie posiadająca największą wiedzę i doświadczenie. Oba te czynniki powinny również przełożyć się na średnią wysokość zarobków. Spójrzmy na wyniki:

 • Umowa o pracę: 11 048 PLN brutto (w tym jedna osoba z przeniesieniem praw autorskich).

  A zatem spore zaskoczenie, bo jest to poziom pomiędzy junior a mid Scrum Masterem. Być może coraz mniej doświadczone osoby określają się już mianem Agile Coachy albo po prostu szybko awansują, ale bez większej podwyżki. Potwierdzają to dane, Agile Coache na umowie o pracę mają średnio 5,8 roku doświadczenia w roli. A zatem dużo mniej niż Senior Scrum Masterzy (7+).

  Ze swoich źródeł wiem także, że pewne bardzo duże organizacje (w tym jeden bank i jeden telekom) zdecydowały się na tytułowanie wszystkich, bez względu na doświadczenie mianem Agile Coachy i nie mają Scrum Masterów.
 • Stawka B2B netto za godzinę: 146 PLN.

  Tutaj kolejne zaskoczenie, bo stawka znacząco przewyższa Senior Scrum Masterów, czego nie sugerowały wyniki średnich wynagrodzeń z umów o pracę.

  W kwestii doświadczenia z kolei kontraktowcy to również średnio mniej niż 6 lat, a dokładniej 5,2 roku. Wynagrodzenia prawdopodobnie zawyżają zewnętrzni, tymczasowi konsultanci. Ich stawki są znacznie wyższe niż rynkowe i wewnątrzorganizacyjne, a pracują wyłącznie na umowach B2B.

Podsumowując, najlepiej zarabiającą grupą są ostatecznie Agile Coache na kontrakcie B2B, z doświadczeniem w roli poniżej 6 lat, a nie najbardziej doświadczeni Scrum Masterzy. A zatem nazwa stanowiska, nie wnikając w zakres odpowiedzialności, wyraźnie ma znaczenie.

zarobki scrum masterów i agile coachy
Rozkład prawdopodobieństwa zarobków Scrum Masterów i Agile Coachy na umowie o pracę (kwota brutto)
ile zarabia scrum master
Rozkład prawdopodobieństwa zarobków Scrum Masterów i Agile Coachy na B2B (kwota netto za 1h)

Na koniec mała ciekawostka. Najlepiej zarabiająca osoba z całej puli zarówno Scrum Masterów jak i Agile Coachy może się pochwalić kwotą 45 000 brutto na umowie o pracę oraz 400 PLN netto za godzinę w wariancie B2B. Po drugiej stronie ekstremum znajdziemy odpowiednio 6 000 PLN brutto i 45 PLN netto za godzinę pracy.

Czy twoje obecne zarobki wpisują się w rynkowe standardy? Zachęcam do pozostawienia komentarza poniżej. 🙂

Jarek Łojko

Dodaj komentarz

AgileAdept.pl